top of page

Utbildning på företaget?

Kan jag ta utbildningskostnader på mitt företag och vilka kurser får jag isåfall dra av?

Ja, du kan dra av utbildningskostnader på ditt företag. Men utbildningen måste uppfylla vissa krav:
 

  • ha ett samband med den verksamhet som du redan bedriver.

  • kursen ska medföra att din verksamhet har nytta av dina nya kunskaper.

  • om den personliga fördel som den enskilde får av utbildningen enbart framstår som en bieffekt av att företaget uppfyller sitt behov.

 

Du kan alltså dra av kurser som är till nytta för den verksamhet du redan bedriver och som inte till stor del är till nytta för dig privat.
 

Till exempel kan ett cateringföretag dra av en utbildning som vidareutvecklar de anställda inom matlagningskonst, men inte en körkortsutbildning för de anställda.
(även om det gör nytta och är en förutsättning för företaget att kunna leverera sina produkter så anses det av Skatteverket vara en för stor privat nytta)

Grundkurser EJ avdragsgilla.

En grundutbildning räknas normalt som en privat levnadskostnad som du inte får avdrag för.
En tandläkare får till exempel inte avdrag för sin utbildning för att bli tandläkare. Detta beror på att utbildningen är en förutsättning för att arbeta som tandläkare. 

Kurser för helt ny kunskap  EJ avdragsgilla

Du får inte heller avdrag om du bestämer dig för att utöka dina kunskaper inom företaget och därmed gå en kurs som gör att du kan erbjuda en helt ny tjänst.
En frisör kan till exempel inte få avdrag för att gå en utbildning i nagelvård, då utbildningen inte är till nytta för den redan bedrivna frisörverksamheten. Utbildningen är snarare en förutsättning för att kunna erbjuda en ny tjänst vilket får ses som en utvidgning av den bedrivna verksamheten.

Läs mer om utbildningskostnader på skatteverkets hemsida:

bottom of page