top of page
hjälm

Traktamente - när kan man betala ut det?

När får man lov att betala ut traktamente?
Hur mycket kan man betala ut?

Traktamente - vad är det?
Traktamente är en kostnadsersättning som arbetsgivare kan betala ut för att täcka en anställds ökade levnadskostnader vid en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och småutgifter. Traktamente som betalas ut kan vara skattefritt om det uppfyller vissa krav.

För att traktamentet ska kunna betalas ut skattefritt måste det uppfylla följande krav:
 

 • Den anställde gör en tjänsteresa  som ligger mer än 50 km utanför den vanliga verksamhetsorten och bostaden.

 • Resan är förenad med en övernattning.

 • Det utbetalda beloppet får inte överstiga schablonbeloppen för traktamente som gäller vid inrikes- respektive utrikesresa. 
  Betalas det ut ett högre traktamente så beskattas
  den överskjutande delen som lön.

 • Du som arbetsgivare har ett underlag, exempelvis en reseräkning som innehåller uppgifter om den anställdes tjänsteresa.

‌Schablonbelopp i Sverige 2024

Hel dag - 290 kronor
Halv dag - 145 kronor
Efter tre månader: 203 kronor
Efter två år: 145 kronor
Nattraktamente: 145 kronor 

Vad räknas som hel respektive halv dag?
​Avresedagen räknas som en hel dag om den anställde börjar resan före kl. 12.00.
Hemresedagen räknas som en hel dag om den anställde kommer hem efter kl. 19.00

Åker man efter 12.00 eller kommer hem innan 19.00 räknas det alltså som en halv dag.

När kan man få nattraktamente?
Istället för att betala de faktiska logikostnaderna (vanligen i form av en hotellräkning) kan arbetsgivare betala ut ett skattefritt nattrakta­mente under tjänsteresan. Definitionen av natt är tiden mellan 00.00 och 06.00. Att betala ut detta kan bli aktuellt när den anställde övernattar hos någon släkting eller kompis, eller kanske bor i sin husvagn, sin husbil eller sitt tält vid tjänsteresor.

Fria måltider = reducerat traktamente

Om den anställde i samband med en tjänsteresa får måltider betalda av arbetsgivaren eller någon annan (på grund av sitt arbete), ska det skattefria traktamentet reduceras.
en anställde har då inte haft någon ökning av sina levnadskostnader och har därför inte rätt till fullt skattefritt traktamente.

Reduktion görs i princip för alla slags fria måltider. Undantaget är mat som serveras på allmänna kommunikationsmedel, t ex mat på flyg och tåg. För sådana måltider, som ingår i biljett­priset för resan, behöver inte någon reduktion av traktamentet göras.

 

Reduktionsbelopp vid fria måltider  2024

Vid tjänsteresor inom Sverige reduceras traktamentet med bestämda belopp. 

 • Frukost, lunch och middag ger reducering med 261 kr.

 • Lunch och middag ger reducering med 203 kr.

 • Lunch eller middag ger reducering med 102 kr.

 • Frukost ger reducering med 58 kr 

(Beloppen ovan gäller vid fullt traktamente, dvs 290 kr för 2024.
Vid reducerat traktamente är reduktionerna lägre.)


 

Läs mer på Skatteverkets hemsida:

Läs mer på Fortnox guide om Traktamente:

bottom of page