top of page
hjälm

Träningskläder på företaget?

Får man köpa träningskläder på företaget utan att förmånsbeskattas?

Skatteverkets allmänna råd innehåller en del tillägg inför 2024 angående vissa förmåner.
 

I de nya allmänna råden är det tydligt att träningskläder kan vara en skattefri förmån.
De nya råden lyder: "Klädutrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. T-shirt och enklare träningsoverall, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån."

För andra kläder som kan användas privat (skjortor, blusar, byxor etc.) räcker det inte med bara logga för att slippa förmånsbeskattningen utan kläderna måste uppfylla samtliga krav:

  • utgöra arbetskläder, d.v.s. de tillhandahålls för att användas i tjänsten.

  • vara obligatoriska att använda i tjänsten för den anställda.

  • vara avpassade för tjänsten, d.v.s. plaggen bör vara enhetliga för viss personal eller ha någon annan särskild egenskap.

  • vara försedda med arbetsgivarens namn eller logotyp så att de märkbart avviker från vanliga plagg.
     

Skatteverket skriver vidare:

"För skattefrihet för sådana plagg räcker det således inte att de är försedda med logotyp, eller att plaggen enligt avtal inte får användas privat, utan samtliga nämnda förutsättningar bör vara uppfyllda."

Läs mer om arbetskläder
Skatteverkets hemsida:

Här kan du läsa om de nya allmänna råden:

bottom of page