top of page
hjälm

Är sommarfesten avdragsgill?

Hur många fester får man ha på ett år?
Får de anställdas familj komma?

 

 

Inför sommaren bjuder vissa företag sina anställda på en sommarfest. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla.  


Maten - är den avdragsgill?

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Däremot är enklare förtäring och förfriskningar avdragsgilla med 60 kr + moms per person.

Kan man dra av lokalhyra och underhållning?

Kringkostnader är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person.
Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Får den anställda ta med familjen?

Om anställdas familjemedlemmar bjuds med på personalfesten bör avdrag medges även för den delen av utgifterna som är för dessa personer. Med familjemedlem avses maka, make, sambo eller motsvarande. Även barn till någon av dessa och som ingår i denna förälders hushåll räknas.

 

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget.
Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan  innebära att företaget inte får dra av något alls.

bottom of page