top of page
hjälm

Semesterbostad på företaget?

Vad gäller om en anställd får tillgång till en semesterbostad via företaget?

Förmån av fri semesterbostad (eller till en hyra under marknadsvärdet) är en skattepliktig förmån, vilket betyder att den anställda ska förmånsbeskattas på lönen. Hur du som arbetsgivare beräknar förmånen beror på om den anställda själv får bestämma när egendomen ska användas eller bara får använda den vid enstaka tillfällen.

Enstaka tillfällen

Om en anställd får lov att använda arbetsgivarens sommarstuga/semesterhus vid ett enstaka tillfälle t.ex. under en helg eller en semestervecka värderar du förmånen till vad det kostat den anställda att själv hyra motsvarande stuga/hus vid detta tillfälle.
Detta gäller normalt vanliga anställda utan ägarintresse.

Fri tillgång

Om en anställd eller en delägare i ett företag fritt kan använda företagets semesterbostad för privat bruk bör du beräkna värdet av förmånen till vad den kostat den anställda att själv hyra motsvarande semesterbostad på årsbasis. 

Det är alltså inte omfattningen av den faktiska användningen som är avgörande för hur du ska värdera förmånen utan möjligheten att disponera egendomen.

Läs mer om förmån vid semesterbostad samt båt på Skatteverkets hemsida.

bottom of page