top of page
hjälm

Ladda bilen på jobbet
- utan förmån!

Vilka företag gäller detta och gäller det alla fordon?
 

Ny lag om tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen.
Förmån av fritt drivmedel är normalt skattepliktig. Det gäller alla drivmedel, även el och andra miljöbränslen. Den nya lagstiftningen innebär ett undantag från förmånsbeskattning av
laddel för vissa fordon. 

Den nya lagen trädde i kraft den 1 juli 2023 och gäller till och med den 30 juli 2026.

Förutsättningar för skattefrihet

Skattefriheten omfattar laddel vid en laddningspunkt eller ett eluttag som tillhandahålls av arbetsgivaren i anslutning till arbetsplatsen.
Laddning som sker på andra platser än i anslutning till arbetsplatsen omfattas inte av skattefriheten, även om arbetsgivaren skulle tillhandahålla laddningspunkten.

Skattefriheten gäller inte om arbetsplatsen är belägen i den skattskyldigas bostad.
Arbetar du hemifrån med eget AB omfattas du alltså inte av den nya lagen.

Vilka fordon omfattas av skattefriheten?

Skattefriheten gäller förmån av laddel för personbil klass I, lätt lastbil, motorcykel, moped eller cykel. Även elsparkcyklar omfattas av skattefriheten.
 

Större fordon, och fordon som endast i undantagsfall kan tänkas användas för arbetsresor t.ex. husbil (personbil klass 2) och terrängfordon, omfattas däremot inte av skattefriheten.

Vilka företag omfattar den nya lagen?

Enskilda näringsidkare och ägare i Handelsbolag omfattas inte av den nya lagen.

Läs mer om den nya lagen på skatteverkets hemsida.

bottom of page