top of page
fönster klipp.PNG

LÖNEADMINISTRATION

Lön, en av de mest viktiga funktionerna sett från en anställds ögon. Samtidigt kanske den svåraste och mest tidskrävande för arbetsgivaren. Att outsourca lönearbetet handlar om att frigöra tid och energi så att du kan ägna dig helt åt verksamheten. 


Våra konsulter hanterar lön för företag i alla storlekar och branscher. Vi garanterar att under rätt förutsättningar se till att lönen är rätt, betalas ut i tid och följer rådande lagar och regler.


Fördelar med att outsourca er lönehantering till oss:

  • Tillgång till hög kompetens i området.

  • Lönerna blir korrekt gjorda och betalas ut i tid.

  • Vi svarar på era och era anställdas frågor angående löner.

  • Rådgivning angående förmåner och skatter.

  • Arbetsgivardeklarationer inlämnade i tid
    - slipp förseningsavgifter!

bottom of page