top of page
hjälm

Kan jag ta mobilkostnaden på företaget?

Hur gör jag med mobilen, är kostnaden privat eller kan jag ta den på företaget?
Får jag lov att använda telefonen privat om företaget betalar?

Kan jag ta mobilkostnaden på företaget?

Fast kostnad för mobiltelefon kan dras på företaget om arbetsgivaren bedömer att det är nödvändigt för den anställde att använda mobiltelefonen för att utföra sitt arbete.
Det är alltså skattefritt enligt bestämmelsen i 11 kap. 8 § Inkomstskattelagen.

 

Måste den anställde förmånsbeskattas?
”Om det är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter att han eller hon har tillgång till elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift utanför ordinarie arbetsplats, är privat användning inte en skattepliktig förmån om förmånen - t.ex. att kunna ringa privata samtal - är svår att särskilja från nyttan i anställningen och förmånen är av begränsat värde för den anställde."

bottom of page