top of page
hjälm

Julgåva till kunder
- är det avdragsgillt?

Får man köpa juklappar till sina kunder?
Blir det avdragsgillt i företaget?

Julgåvor till kunder är normalt inte avdragsgilla.

Det finns dock ett par situationer där gåvor kan vara avdragsgilla.
Den första situationen gäller när en gåva lämnas i form av en representationsgåva.
Maximalt avdrag är i dessa fall 300 kronor exklusive moms enligt Skatteverket.
Det ska då vara en gåva i samband med ett representationstillfälle.

 

Skatteverket skriver:
"Avdrag medges inte för representationsgåvor i samband med helger eller personliga högtidsdagar."

 

Ett annat exempel på avdragsgill gåva är reklam gåva.
I Skatteverkets allmänna råd framgår att avdrag för reklam gåvor medges med skäligt belopp,
ock högst 300 kronor exklusive moms.
 

 

Vad räknas som en reklam gåva?

För att en gåva ska kunna betraktas som en reklam gåva måste gåvan bestå av en artikel som kan anses medföra reklam för det utgivande företaget. Vanligtvis är det  fråga om artiklar av olika slag försedda med företagets namn eller logotyp.

För avdragsrätt måste det vara fråga om artiklar som saknar personlig karaktär, dvs. artiklar som delas ut i större mängd till allmänheten, kunder eller till en större kundkrets.

Om en gåva inte uppfyller dessa krav, vad händer då?
Och när blir en gåva en muta?

Företaget kan ge bort en gåva till en kund även om den inte är en
reklam gåva eller representations gåva.

Konsekvensen är att kostnaden inte blir avdragsgill i verksamheten. 
 

Var noga med att inte ge bort gåvor av alltför högt värde.
Dyrbarare gåvor kan bedömas som muta och mutbrott är straffbelagda.

Läs mer på Skatteverkets hemsida.

bottom of page