top of page
hjälm

Intern representation
- hur funkar det?

Vad gäller när man bjuder sina anställda på lunch - förmånsbeskattas de anställda eller går det som intern representation?

Vad gäller när man bjuder sina anställda på lunch
förmånsbeskattas de anställda eller går det som intern representation?

 

Det här är vad skatteverket definierar som "Intern representation":

Med intern representation avses personalfester, interna kurser, informationsmöten med personalen och planeringskonferenser, t.ex. diskussioner om budgetering, personalfrågor, inköps- och försäljnings politik. Hit räknas även personal-utflykter och andra trivselaktiviteter, kick-off, grupputveckling och liknande interna möten för företaget.
 

Däremot räknas inte möten för information eller planering av det löpande arbetet,
s.k. arbetsluncher och liknande, som intern representation.
Fri kost i dessa fall är alltså skattepliktig och den anställda ska förmånsbeskattas.

Skatteverket anser att skattefriheten för förmån av fri kost vid intern representation vid informationsmöten och planeringskonferenser kräver att sammankomsterna dokumenteras. 
Av dokumentationen bör åtminstone framgå i vilket sammanhang mötet eller konferensen hållits, syftet med mötet, innehållet och för vilken eller vilka personalgrupper mötet hållits.

 

När är intern representation skattefritt för de anställda (ingen förmån)?

  • Oregelbundna informationsmöten med personalen.
    (mer sällan än varannan vecka)

  • Firmafester - 2st per år är skattefria.

  • Styrelsesammanträden/bolagsstämmor upp till 60kr/pers.

  • Lättare förfriskningar på arbetet såsom frukt, kaffe och fika. 

Läs mer om represenation på Skatteverkets hemsida.
Fortnox har även en bra guide.

bottom of page