top of page
hjälm

Gåvor och
födelsedagspresenter till anställda?

Gåvor till anställda, är det skattefritt?

Gåvor till anställda, är det skattefritt?

Huvudregeln är att om din anställda får en gåva från dig som arbetsgivare så är den skattepliktig och den anställda ska förmånsbeskattas för gåvan.

Undantagen är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor om marknadsvärdet på gåvorna är under gränsbeloppen. Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar.

 

Om man vill ge något till sin personal när de fyller år kan ett alternativ vara att köpa en enklare bukett blommor. Detta kan räknas som en peronalvårdsförmån och är skattefritt.
Personalvårdsförmåner ska ges till alla anställa för att vara skattefria.

 Vilka är reglerna och gränsbeloppen för de olika typerna av gåvor?
 

 • Julgåvor
  En julgåva får ges om marknadsvärdet inte är över 550 kr ink. moms. Om marknadsvärdet överstiger 550 kr ink. moms beskattas hela gåvan.
  Julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämplig.

   

 • Jubileumsgåvor
  Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc. En skattefri jubileumsgåva kan inte lämnas tidigare än i samband med 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. Marknadsvärdet av gåvan får inte överstiga 1650 kr ink. moms. 

   

 • Minnesgåvor
  En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd (anställd minst 6år) vid något av följande tillfällen: när den anställda uppnår en viss ålder, efter en längre tids anställning (minst 20 år) eller när anställningen upphör. Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt. En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans marknadsvärde inte överstiger 15000 kr ink. moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande.

Läs mer om gåvor Skatteverkets hemsida:

Läs mer om personalvårdsförmåner på Skatteverkets hemsida:

bottom of page