top of page
hjälm

Friskvård
- Hur funkar det?

Vad är friskvård och när är det skattefritt?

Vilka aktiviteter kan man räkna som friskvård?
 


Vad är Friskvård?
Friskvårdsbidrag är en förmån som arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina anställda.
Beloppets storlek är upp till arbetsgivaren – men det finns ett tak på 5 000 kronor per år om friskvårdsbidraget ska vara skattefritt. Friskvårdsbidraget ska betalas ut i efterhand av arbetsgivaren mot det kvitto som den anställde styrker sitt utlägg med. 

För att att friskvården ska anses som skattefri måste den uppfylla följade krav:

  • Samma belopp och villkor erbjuds till samtliga anställda
    (oavsett anställningsvillkor)

  • Vara av mindre värde, maximalt 5 000 kronor per person och år

  • Nyttjas för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag


 

Vilka aktiviteter räknas som skattefria friskvårdsaktiviteter?

Skatteverkets grundregel är att de flesta motions- och friskvårdsaktiviteter räknas som skattefria
(så länge de, som sagt, är av mindre värde).
Utrustning – till exempel löparskor eller golfklubbor – är inte en skattefri förmån. 

 

Vad händer om arbetsgivaren betalar ut mer än 5000kr?

Om arbetsgivaren betalar ut ett friskvårdsbidrag som är högre än 5 000 kronor, ska den anställde förmånsbeskattas för hela friskvårdsbidraget och inte bara för den del som överstiger det skattefria beloppet.
 


 

Vad är Naturaförmån och kan man kombinera detta med friskvårdsbidrag?

När arbetsgivaren är den som bestämmer och betalar för aktiviteten är det en naturaförmån.

Exempel på en naturaförmån är att personalen har tillgång till ett gym på arbetsplatsen.
Det viktiga är att alla anställda har tillgång till förmånen.

Det finns ingen fast beloppsgräns på vad som är av mindre värde vid en naturaförmån.
an måste göra en bedömning i varje enskilt fall om naturaförmånen är av enklare slag och av mindre värde.

 

Det går att kombinera en naturaförmån och ett friskvårdsbidrag.
Om arbetsgivaren erbjuder sina anställda enklare motions- och friskvårdsaktiviteter som till exempel ett gym på arbetsplatsen, kan de även erbjuda ett friskvårdsbidrag.

Läs mer på Skatteverkets hemsida:

bottom of page