top of page

Får man ta fika på företaget?

Får man bjuda sina anställda på fika på jobbet?
Och vad räknas som "enkel förtäring"?

Fika på jobbet räknas som en personalvårdsförmån och är skattefritt så länge som det håller sig inom vissa ramar. 

Vad?
Förfriskningar och annan enklare förtäring i samband med arbetet är skattefritt. Skatteverket ger exempel som: kaffe, te, alkoholfri dryck, frukt, bulle eller enklare smörgås, som inte kan anses som en hel måltid.

 

Vem och var?
Förmånen skall erbjudas till hela personalen. Personalvårdsförmåner kännetecknas av att de tillhandahålls på arbetsplatsen. För att en förmån ska anses skapa trivsel på arbetsplatsen ska den tillhandahållas på en gemensam arbetsplats som ställs till förfogande av arbetsgivaren. 
Undantag görs dock för vissa personalvårdsförmåner som tillhandahålls utanför arbetsplatsen, t.ex. personalutflykter. 

Läs mer om personalvårdsförmåner på skatteverkets hemsida:

bottom of page