top of page
hjälm

Får man låna pengar av företaget?

Vem får lov att låna pengar av ett företag?
 

Vem får lov att låna pengar av ett företag?

Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till en person som ingår i den såkallade förbjudna kretsen. 

I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, eller som är styrelseledamot eller verkställande direktör, i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern. 

Även personer som är närstående till dessa personer omfattas av låneförbudet. 
 

 

Vem räknas som närstående?

Med närstående avses enligt make, sambo, far, mor, far- och morföräldrar,
styvmor, styvfar, fars eller mors styvfar och styvmor, barn, barnbarn,
barns make, barnbarns make, makes far och mor, makes farföräldrar och morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon, syskons make.

Läs mer om förbjudna lån på Skatteverkets hemsida.

bottom of page