top of page
hjälm

Cykel på företaget
- är det skattefritt?

Kan man köpa en cykel på företaget?
Behöver den anställda iså fall förmånsbeskattas?

Skattelättnad för cykelförmån

Från 1 januari 2022 finns en skattelättnad som innebär att en cykelförmån bara ska beskattas för den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor under ett beskattningsår.

Förmånserbjudandet ska rikta sig till hela den stadigvarande personalen.
Reglerna gäller för både trampcyklar och elcyklar men inte för elsparkcyklar.

 

Räkneexempel trampcykel:

Johannas arbetsgivare köper en cykel som Johanna även får använda privat.

Att köpa cykeln privat skulle kosta 5 000 kronor och den beräknas hålla i sex år.
Arbetsgivaren betalar service och reparationer för 300 kronor under året.

 

Beräkning av Johannas förmån:

Värdeminskning (5 000 kronor ÷ 6 år): 833 kronor
Tillbehör, service, reparationer: 300 kronor

Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset för en ny cykel × statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.

Statslåneräntan (30 november 2023) 2,62 + 1,0 = 3,62 procent.

Kapitalkostnad (5 000 x 3,62 procent): 181 kronor
 

Förmånsvärdet för ett helt år blir 1 314 kronor (833 + 300 + 181)

Eftersom förmånsvärdet är under 3 000 kronor behöver Johanna inte betala skatt för förmånen.


Räkneexempel elcykel:

Simon får använda sin arbetsgivares elcykel privat.
Marknadsvärdet för cykeln är 20 000kr inklusive batteriet.
Cykeln beräknas hålla i sex år medan batteriet behöver bytas vartannat år.
Arbetsgivaren betalar service och reparationer under året för 600 kronor.

Vid beräkning av förmånsvärdet för en elcykel bör även batteriet vara med i beräkningen av värdeminskningen. En årlig värdeminskning som motsvarar 20 procent av cykelns marknadsvärde inklusive batteri kan användas för elcyklar.
 

Beräkning av Simons förmån:

Värdeminskningen för cykel och batteri beräknas till 20 procent × 20 000 kronor: 4 000 kronor
Tillbehör, service, reparationer: 600 kronor

Kapitalkostnaden beräknas till inköpspriset för en ny cykel × statslåneräntan vid utgången av november året före inkomståret, plus en procentenhet.

Statslåneräntan (30 november 2023) 2,62 + 1,0 = 3,62 procent.

Kapitalkostnad (20 000 × 3,62 procent): 724 kronor
 

Förmånsvärdet för ett helt år blir 5 324 kronor (4 000 + 600 + 724).

Eftersom Simons förmånsvärde är 5 324 kronor ska han beskattas för cykelförmån
med 2 324 kronor (5 324 - 3 000).

Läs mer på Skatteverkets hemsida:

bottom of page